หยิบหมอก หยอกดอกกระเจียว...ดอกกระเจียวบาน-สโตนเฮนจ์เมืองไทย จ.ชัยภูมิ 2วัน 1คืน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
ไฮไลท์ทัวร์ highlight
สัมผัส...ดินแดนแห่งสวรรค์ เที่ยวชมธรรมชาติ “หยิบหมอก หยอกดอกกระเจียว” เทศกาลท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียว ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2561
ราคา (เริ่มต้น)  

3,999บาท

  • ประเทศทัวร์: ไทย
  • ประเภททัวร์: ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
  • เที่ยวเมือง: ชัยภูมิ
  • สายการบิน: VAN
รหัสทัวร์
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
รายละเอียดการจอง
ราคา (บาท/คน)
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
3,999
0.00
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง
3,999
0.00
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room)
4,999
0.00
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
3,999
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
3,999
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
3,699
0.00

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดการจอง
ราคา (บาท/คน)
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
3,999
0.00
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง
3,999
0.00
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room)
4,999
0.00
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
3,999
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
3,999
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
3,699
0.00

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดการจอง
ราคา (บาท/คน)
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
3,999
0.00
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง
3,999
0.00
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room)
4,999
0.00
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
3,999
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
3,999
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
3,699
0.00

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดการจอง
ราคา (บาท/คน)
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
3,999
0.00
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง
3,999
0.00
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room)
4,999
0.00
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
3,999
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
3,999
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
3,699
0.00

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดการจอง
ราคา (บาท/คน)
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
3,999
0.00
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง
3,999
0.00
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room)
4,999
0.00
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
3,999
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
3,999
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
3,699
0.00

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

05.00 น.
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบริการน้ำมัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนามกีฬา กองทัพบก ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์  ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
05.30 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อ.เทพสถิตย์ จ.ชัยภูมิ โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระบนรถ  บริการอาหารกล่อง(1) กาโตว์เฮ้าส์ และเครื่องดื่มบนรถ ระหว่างทาง
09.30 น.
นำท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นของอุทยาน นำท่านเข้าสู่ จุดชมวิวผาสุดแผ่นดิน ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของรอยต่อภาคกลางกับภาคอีสาน กว้างไกลสุดลูกตา จากนั้นนำท่านสู่ ทุ่งดอกกระเจียว ให้ท่นได้เดินลัดเลาะไปตามทางเดิน ชมทุ่งดอกกระเจียว หรือ(ดอกบัวสวรรค์) สีชมพูอมม่วง ที่บานสะพรั่งเต็มทุ่ง สลับกับหญ้าเพ็ก ในช่วงฤดูฝน ที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเยือน  นำท่านชม ลานหินงาม ชมหินรูปร่างแปลกตา อาทิ หินถ้วยฟีฟ่าเวิล์ดคัพ หินปราสาท หินมอหำตั้ง หินรูปสัตว์ต่างๆ และให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากบริเวณหน้าอุทยาน
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ บ้านเขว้า
14.30 น.
ให้ท่านได้เลือกซื้อผ้าไหมที่ขึ้นชื่อ ที่ อ.บ้านเขว้า สินค้าหัตถกรรมผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของชัยภูมิ
16.00 น.
นำท่านชม ปรางค์กู่ โบราณสถานคู่เมืองชัยภูมิ เป็นปราสาทแบบขอม ที่เชื่อว่าสร้างขึ้นเป็นอโรคยาศาล ที่สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 มีปรางค์ประธานอยู่ตรงกลาง 1 องค์และบรรณาลัยด้านหน้า 1 หลังสร้างขึ้นจากศิลาแลง ให้ท่านได้เดินชมโบราณสถาน จากนั้นนำท่านสักการะอนุสาวรีย์ พระยาภักดีชุมพล(พระยาแล) เจ้าเมืองคนแรกของชัยภูมิ และเป็นผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล อนุสาวรีย์สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2518 โดยชาวชัยภูมิได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่เจ้าเมืองคนแรกของชัยภูมิ
17.00 น.
นำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองชัยภูมิ เข้าสู่ที่พัก โรงแรม สยามริเวอร์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
18.30 น.
บริการอาหารค่ำ(3) ที่ร้านอาหาร แล้วกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืนหรือปั่นจักรยานชมเมืองยามค่ำคืนได้ตามอัธยาศัย
ที่พัก
โรงแรม สยามริเวอร์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
07.00 น.
ตื่นรับอรุณวันใหม่ บริการอาหารเช้า(4) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
08.00 น.
นำท่านสู่ อุทยานภูแลนคา ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปกับ “มอหินขาว” หรือ สโตนเฮนจ์เมืองไทย ชมแท่งเสาหินขนาดใหญ่จำนวน 5 เสา ตั้งเรียงรายกันเป็นแถว มีความสูงประมาณ 12 เมตร จากนั้นชมกลุ่มหินที่มีรูปร่างแปลกตา เรียกว่า “หินโขลงช้าง” หินที่มีหินรูปร่างคล้ายโขลงช้างจำนวนมาก และชมวิวทิวทัศน์บริเวณ “เขาหัวนาค” ที่สวยงาม
11.00 น.
นำท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน ชมสายน้ำตกที่ไหลจากลำน้ำประทาว ผ่านหินลาดลงสู่เบื้องล่าง และมีน้ำไหลตลอดทั้งปี และยังได้รับรางวัลสถานที่ท่องเที่ยวระดับประเทศในเรื่องของการจัดการอุทยาน
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน(5) ที่ร้านค้าสวัสดิ์การน้ำตกตาดโตน
13.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ วัดบ้านไร่ นำท่านชม วิหารเทพวิทยาคม วิหารธรรมที่ยิ่งใหญ่ จากปณิธานของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ “กูจะทำให้ชาวบ้าน เพื่อตอบแทนข้าวน้ำที่เขาให้กูกินทุกวัน” นำท่านชมความงดงามตระการตาของวิหารเทพ ซึ่งมีทั้งหมด 5 ชั้น ชมประติมากกรรมปูนปั้นที่สวยงาม  อาทิ ซุ้มเจ็ดสี มณีเจ็ดแสง ชั้นบาดาล ซึ่งมีความหมายและมีความเชื่อตามคติของไทย ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และกราบนมัสการรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ชั้นบนสุดของวิหารเทพ เชิญท่านร่วมทำบุญในรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนที่อื่น โดยการใช้บัตรสมาร์ทการ์ด ในการทำบุญแทนเงินสด
16.00 น.
นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะ เค้กบ้านสวน ให้ท่านเลือกซื้อของฝาก รับประทานอาหารค่ำตามอิสระ
20.00 น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ